Pečie celé Slovensko 2. séria
Pečie celé Slovensko 2. séria

Mozart, Martinček, Bruch v Slovenskej filharmónii

 Mozart, Martinček, Bruch v Slovenskej filharmónii

22.2.2015, 16:00 | Slovenská filharmónia

Slovenský komorný orchester
Ewald Danel, umelecký vedúci / husle

Program:

Wolfgang Amadeus Mozart - Adagio a fúga c mol, KV 546
Peter Martinček - Concerto melancolico (premiéra)

Max Bruch - Okteto B dur op. posth. (1920)

Wolfgang Amadeus Mozart sa ku koncu svojho krátkeho, ale o to intenzívnejšieho života niekoľkokrát prejavil v nečakaných expresívnych polohách. Adagio a Fúga c mol je jedným z týchto geniálnych prekvapení.

Peter Martinček je takisto mozartovským typom skladateľa; píše ľahko a pohotovo a akoby sa nikdy nepomýlil. Okrem toho je univerzálne pôsobiacim tvorcom. Premiérové uvedenie skladby Concerto melancolico bude preto určite pozitívnym prekvapením pre verejnosť.

Skladateľ a vynikajúci pedagóg Max Bruch síce nebol taký produktívny ako božský Mozart (v tom mu bránila intenzívna pedagogická činnosť v Berlíne), tiež sa však vždy mohol zaručiť za vysokú profesionálnu kvalitu svojich opusov.

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame