1. koncert sezóny SOSR - Čekovská, Bruch, Bloch, Bernstein

1. koncert sezóny SOSR - Čekovská, Bruch, Bloch, Bernstein

30. 10. 2015    19:00               
Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Mýtna 1, Bratislava

Ľubica Čekovská – Adorations
Max Bruch – Kol Nidrei
Ernest Bloch – Schelomo
Leonard Bernstein – Symfónia č. 1 „Jeremiah“


Jiří Bárta – violončelo
Eva Šušková – mezzosoprán
Mario Košik – dirigent

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

Vstupenky zadarmo si môžete rezervovať v sieti Ticketportal dva týždne pred koncertom

Vyhľadávaný český violončelista Jiří Bárta (*1964) pochádza z rodiny, kde hudba bola samozrejmosťou. Už od detstva miloval klasickú hudbu, najmä Dvořákov cellový koncert. K hre na violončelo ho možno inšpiroval prastrýko, ktorý dokonca hrával aj k nemým filmom. Do európskej špičky vstúpil začiatkom 90. rokov 20. storočia, keď vyhral významné hudobnej súťaže (Drážďany, Los Angeles, Beethovenov Hradec). Po štúdiách na pražskej HAMU študoval hru na violončelo tiež v Kolíne nad Rýnom u Borisa Pergamenščikova. Spolupracuje okrem iného s Českou filharmóniou, Pražským komorným orchestrom, Slovenskom filharmóniou, Pražskými symfonikmi a Berlínskymi filharmonikmi, s kráľovským orchestrom z Liverpoolu. Vystupoval prakticky po celej Európe, v Severnej a Južnej Amerike a Japonsku. Hráva aj s komornými súbory, nevyhýba sa spolupráci s jazzovými telesami, jeho nahrávky sa často umiestňujú na popredných miestach hudobných rebríčkov.
 

Slovenská sopranistka Eva Šušková absolvovala štúdium spevu u Viktórii Stracenskej na VŠMU v Bratislave, kde v roku 2013 úspešne obhájila dizertačnú prácu u Petra Mikuláša.   
Paralelne s pedagogickými (pedagóg na Katedre hudobnej výchovy na PdF UK) a organizačnými aktivitami (cyklus (Ne)známa hudba združenia Albrechtina, autorské projekty secret VOICE, VOICEssion a detský projekt Človekofón), sa profiluje ako výrazná osobnosť komorného a koncertného umeleckého života, nevynímajúc rôznorodé formy hudobného divadla. V slovenských operných domoch a na zahraničných scénach (Česko, Francúzsko, Rakúsko, Poľsko) stvárnila niekoľko významných postáv, ako Tatiana, Desdemona, Rusalka, Suzel, či Fiordiligi. Scénicky tiež naštudovala Schönbergovu monodrámu Pierrot Lunaire i Benjaminovu komornú operu Into the Little Hill. Na konte má i uvedenie a nahrávku Hummelovej opery Mathilde de Guise, ale aj kreáciu premiér šiestich pôvodných slovenských opier (Beneš, Kubička, Solovic). Orientuje sa v širokom repertoári, pričom odborná kritika najviac vyzdvihuje jej interpretačný vklad v dielach klasikov 20. storočia. Je zanietenou propagátorkou slovenskej hudby a vďaka úzkej spolupráci s viacerými skladateľmi sa stala vyhľadávanou interpretkou nových diel. Ako sólistka sa predstavila na mnohých významných európskych festivaloch (Gaida, Lost & Found, Pražské premiéry, BHS, Melos Étos, Zémpléni fesztivál, Neuen Musik in Bamberg, Konvergencie, Dni starej hudby, a i.), kde spolupracovala s orchestrami a súbormi Prague Modern, Quasars Ensemble, Solamente naturali, Janáčkova filharmonie Ostrava, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenský komorný orchester a ďalšími. Nahrávala pre Brilliant Classics, Phaedra, Dynamic, Slovenský rozhlas, Hudobný fond a Diskant. V roku 2013 získala Cenu Nadácie Tatra banky za umenie v kategórii Mladý tvorca.

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame