Tour de France 2022
Tour de France 2022

3. koncert sezóny SOSR - "Vianočný"

3. koncert sezóny SOSR - "Vianočný"

18. decembra 2015, 19.00
Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Mýtna 1, Bratislava
 

Ľuboš Bernáth: Gloria

Mikuláš Schneider-Trnavský: Missa pastoralis „Alma nox“

Adrián Harvan: Koledy (úpravy)

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
Detský a dievčenský spevácky zbor Slovenského rozhlasu
Spevácky zbor Apollo, Milan Kolena – zbormajster
Chrámový zbor Ad Una Corda, Marián Šipoš – zbormajster

Adrian Kokoš – dirigent
Miriam Garajová – soprán
Radoslava Mičová – mezzosoprán

Vstupenky zadarmo si môžete rezervovať v sieti Ticketportal dva týždne pred koncertom

Mikuláš Schneider-Trnavský (1881 - 1958) bol slovenský skladateľ, dirigent a hudobný pedagóg. Zaslúžil sa o založenie Hudobnej a dramatickej akadémie v Bratislave. Zhotovovateľ Jednotného katolíckeho spevníka.

V detstve spieval v detskom zbore. V roku 1900 absolvoval maturitu na arcibiskupskom gymnáziu v Trnave. Medzi rokmi 1900 – 1901 absolvoval štúdium na konzervatóriu v Budapešti (kompozíciu u Hansa Koesslera). Medzi rokmi 1901 – 1903 absolvoval konzervatórium vo Viedni (kompozíciu u Hermanna Grädenera). Medzi rokmi 1903 – 1905 bol v Prahe žiakom na organ u Josefa Kličku, kompozícia u Karla Steckera. Od roku 1909 až do smrti pôsobil ako regenschóri v Dóme sv. Mikuláša v Trnave. V roku 1918 sa tiež venoval koncertnej a osvetovej činnosti a stal sa inšpektorom hudobných škôl. V roku 1937 vyšiel Jednotný katolícky spevník, ktorý zhotovil Mikuláš Schneider-Trnavský na požiadanie Spolku sv. Vojtecha v Trnave. Niektoré piesne v tomto jednotnom katolíckom spevníku prevzal z prvého katolíckeho kancionálu ("Cantus Catholici"), ktorý bol vydaný v roku 1655.
 
Komponoval zbierky umeleckých piesní ako napr.:Drobné kvety, Slzy a úsmevy, Zo srdca, Piesne o matke, Nad kolískou, Slovenské ľudové piesne… Pri príležitosti vysviacky prvých slovenských biskupov (1921) skomponoval vokálnu omšu Missa stella matutina. Na požiadanie Spolku sv. Vojtecha v Trnave zostavil Jednotný katolícky spevník, ktorý nemá v rámci strednej Európy obdobu. Obsahoval viac než 500 piesní, z ktorých 226 bolo autorských. V roku 1933 skladateľ dostal objednávku skomponovať príležitostnú skladbu na Pribinove oslavy v Nitre a tak vznikla symfonická báseň Pribinov sľub.

Zdroj: wikipedia   

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame