Športová televízia
Športová televízia

9. október 1835 - * Camille Saint-Saëns

9. október 1835 - * Camille Saint-Saëns

Camille Saint-Saëns (1835 - 1921) bol francúzsky hudobný skladateľ, klavírny a organový virtuóz a hudobný kritik obdobia romantizmu. Medzi jeho najznámejšie diela patria Karneval zvierat, Tanec kostlivcov a Symfónia č.3 c-mol. Saint-Saënsa možno zaradiť medzi skladateľov, ktorých dielo predstavuje akúsi syntézu predchádzajúcich období. Neexperimentoval a nepatril k revolucionárom v hudbe, napriek tomu uznával i takých pokrokových skladateľov, akými v tej dobe boli Liszt a Wagner. Saint-Saëns ako zázračné dieťa a virtuóz sa prirodzene orientoval vo forme a technike diel. "Naháňam sa za chimérou dokonalosti formy," vyhlásil. Forma sa tak stala silnou i slabou stránkou jeho diel. Preto ho mnohí považujú za skladateľa vycibrených, uhladených, technicky dokonalých a interpretačne náročných diel, ktorým ale chýba hlbší obsah. Ďalšou slabšou stránkou skladateľa je obmedzený tvorivý fond. Ako to o ňom trochu zlomyseľne povedal istý kritik: "Saint-Saëns akoby hovoril veľkým skladateľom: máte najlepšie melódie - chcem ich." Napriek tomu pomerne veľká časť jeho diel sa udržala v repertoári dodnes. Môže to nasvedčovať tomu, že Saint-Saëns je lepší skladateľ, než je jeho povesť. Názory na neho sa dodnes rôznia. Jeho ťažiskové diela si ale každopádne zaslúžia pozornosť interpretov i publika.
        
Zdroj: wikipedia

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame