Pečie celé Slovensko 2. séria
Pečie celé Slovensko 2. séria

16. november 1895 - * Paul Hindemith

16. november 1895 - * Paul Hindemith

Paul Hindemith (1895 - 1963) bol nemecký violista, dirigent a hudobný skladateľ. Patril medzi popredných skladateľov avantgardnej hudby prvej polovice 20. storočia.

Bol všestranným hudobníkom, ktorému sa v 20. a 30. rokoch v Nemecku málokto vyrovnal. Hral aj na violu v svetoznámom Amarovom kvartete, ktoré sa špecializovalo na uvádzanie súčasnej hudby. Vynikal aj ako dirigent. Hindemith mal pohnutý osud. Hoci pôsobil v Berlíne, v polovici 30. rokov sa naňho sústredili útoky nacistického režimu. Novému režimu prekážala aj jeho spolupráca s Brechtom. Preto musel skladateľ odísť do Turecka, kam ho pozvali na organizovanie hudobného života. Roku 1940 sa usadil v USA, kde pôsobil ako profesor skladby na Yaleovej univerzite, neskôr na Harvardskej univerzite. Po vojne sa presťahoval do Zürichu, kde žil do konca života.

Jeho skladby boli často inšpirované džezom - Ragtime, Shimmy, Boston, ale verejnosť šokovali najmä jeho operné jednoaktovky - Vrah, Nádej žien, Nuš-Nuši, Svätá Zuzana. Autor sa tiež zameral na obnovu predklasických hudobných foriem - toccaty či fúgy. Medzi jeho významné diela patrí aj cyklus 15 piesní Život Márie. V opere Maliar Mathis z rokov 1934-1935 zaujal stanovisko k protiumeleckému nacistickému režimu. Ďalšou jeho operou je Harmónia svetla, ktorej ústrednou postavou je astronóm Kepler. Hindemith vytvoril rad Komorných skladieb, ktoré iba čísloval. Tento významný nemecký skladateľ komponoval aj koncerty rôzneho zamerania. Je autorom mnohých známych skladieb pre violu.                                   
Zdroj: wikipedia
 

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame