Pečie celé Slovensko 2. séria
Pečie celé Slovensko 2. séria

11. december 1803 - * Hector Berlioz

11. december 1803 - * Hector Berlioz

Hector Berlioz (1803 - 1869) bol francúzsky hudobný skladateľ. Presne vyhovoval poňatiu romantického umelca 19. storočia - nekonvenčný, spurný, impulzívný a vysoko citlivý. Podľa romantického ideálu umenia a života odrážala hudba tohto skladateľa jeho temperament. 

Najvýznamnejším a najznámejším Berliozovým dielom je Fantastická symfónia. Známa je tiež symfónia so sólovou violou Harold v Taliansku, ktorú skladateľ skomponoval na podnet Paganiniho. Ten mu za to venoval sumu 20 000 frankov. Nasledujú diela Romeo a Júlia, Smútočná a triumfálna symfónia, Faustovo prekliatie, Kráľ Lear, Korzár, Rímsky karneval a ďalšie, ktoré boli často inšpirované literárnymi námetmi. Autor išiel so svojou vynaliezavosťou tak ďaleko, že niekedy kombinoval symfonický orchester s dychovými kapelami, ako napríklad v Requiem. Skladateľ skomponoval aj niekoľko hudobno-dramatických diel – operu Benvenuto Cellini, ktorej hlavným hrdinom bol kovolejár z obdobia renesancie, komickú operu Beatrice a Benedikt a veľkú dvojdielnu operu Trójania podľa Vergiliovej Aenedy. Napriek tomu, že kritici túto operu oceňujú, na operných scénach sa nepresadila.

Je nutné spomenúť tiež Berliozové literárne diela, najmä významnú učebnicu inštrumentácie Grand traité d'instrumentation et d'orchestration, ktorá sa používa dodnes a duchaplné autobiografické Pamäti, v ktorých sa prejavili skladateľove literárne schopnosti.

Zdroj: wikipedia

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame