Pečie celé Slovensko 2. séria
Pečie celé Slovensko 2. séria

17. január 1751 - † Tomaso Albinoni

17. január 1751 - † Tomaso Albinoni

Tomaso Albinoni (1671 - 1751) bol taliansky hudobný skladateľ obdobia baroka. Jeho viac ako päťdesiat opier upadlo síce do zabudnutia, ale jeho inštrumentálna hudba je dodnes hraná a vysoko cenená. Najmä jeho hobojové koncerty patria do základného repertoáru každého inštrumentalistu. Jeho dielo vzbudilo pozornosť aj u Johanna Sebastiana Bacha, ktorý skomponoval najmenej dve fúgy na Albinoniho témy a jeho skladby dával svojim žiakom na rozbor ako harmonické cvičenia.

Tomaso Albinoni bol synom bohatého benátskeho obchodníka Antonia Albinoni (1634 – 1709). Ako bolo vtedy obvyklé študoval hru na husle a spieval v chrámovom zbore. V roku 1694 venoval svoju skladbu, ktorú označil ako Opus 1. kardinálovi Ottobonimu, ktorý okrem toho, že bol veľkým priaznivcom hudby a hudobníkov bol aj príbuzným pápeža Alexandra VIII..

V roku 1700 bol zamestnaný ako huslista v orchestre mantovského vojvodu Ferdinanda Karla, ktorému venoval svoj Opus 2. zbierku inštrumentálnych skladieb. O rok neskôr venoval Suitu pre orchester (Opus 3.) veľkovojvodovi toskánskemu Ferdinandovi III. Táto suita patrí dodnes k najhranejším Albinoniho skladbám. V roku 1705 sa oženil s Antoninou Biffi, za svedka mu bol kapelník chrámu svätého Marka v Benátkach.

Veľkú popularitu v celom Taliansku si získal svojimi operami. Skomponoval ich viac ako 50 a iba v Benátkach ich bolo medzi rokmi 1723 a 1740 uvedených 28. Hudbu inštrumentálnu našťastie nezanedbával, lebo zatiaľ, čo opery upadli celkom do zabudnutia, jeho inštrumentálne dielo je stále živé.

V roku 1722 odišiel Albinoni do Mníchova na pozvanie bavorského kurfirsta Maximiliána II. Emanuela, aby tu uviedol dve opery. Odvďačil sa mu dedikáciou zbierky dvanástich husľových koncertov.

Ďalšie osudy skladateľa poznáme iba veľmi hmlisto. Okolo roku 1740 vyšla vo Francúzsku zbierka jeho husľových sonát, ktorá bola označená ako opus posthumous – posmrtné vydanie, čo by naznačovalo, že niekedy v tejto dobe zomrel. Podľa iných svedectiev však žil naďalej v ústraní v Benátkach. Záznam v matrike farnosti San Barnaba uvádza istého Tomasa Albinoni, ktorý zomrel na cukrovku roku 1751.

Veľká časť Albinoniho rukopisov bola zničená v Drážďanoch počas 2. svetovej vojny. To je tiež jeden z dôvodov prečo je tak málo známe o jeho živote a diele po roku 1722.

Zdroj: wikipedia 

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame