Pečie celé Slovensko 2. séria
Pečie celé Slovensko 2. séria

Symfonický koncert 1 - Philip Glass

Symfonický koncert 1  - Philip Glass

Philip Glass - Koncert pre saxofónové kvarteto a orchester

Rasher Saxophone Quartet, Bruckner Orchester Linz, Dennis Russell Davies 

ÚTOROK    8. 9. 2015    18:00
ŠTVRTOK    10. 9. 2015    10:00
SOBOTA    12. 9. 2015    22:00


Philip Glass (*1937) je americký hudobný skladateľ. Spolu so Stevom Reich, Terry Rileyom, Johnom Adamsom a Michaelom Nyman patrí k najznámejším súčasným minimalistickým skladateľom. On sám však dáva pred výrazom minimalizmus prednosť termínu hudba s repetitívnymi štruktúrami. Je posledným z "klasických" predstaviteľov americkej minimalistickej školy. Od 70. rokov vo svojich skladbách používa prvky ako ostinátne opakovanie súčasne znejúcich motívov odlišných dĺžok, vytvárajúce polyrytmickú štruktúru alebo aditívny princíp - postupné predlžovanie alebo skracovanie fráz, meniace rytmický a melodický obsah. Ku skladbám z raného obdobia patrí Music in Fifths, Music in Similar Motion, Music With Changing Parts, Music In Twelve Parts, Northstar, opera Einstein na pláži atď. Jeho neskoršie tvorba zahŕňa hudbu komornú, orchestrálne, vokálne, operné, scénickú i filmovú.

Zdroj: wikipedia

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame