Musica Slovaca - Z tvorby Víťazoslava Kubičku

Musica Slovaca - Z tvorby Víťazoslava Kubičku

Dramatická predohra pre veľký orchester
(Koutník, SOČR)

Fantázia pre violončelo a orchester
(Červenák, SOČR, Stankovský)

Koncert pre čembalo a sláčikový orchester
(Dobiášová, Musica Aeterna)

Koncert pre basklarinet a orchester
(Drlička, Komorní orchester Bohuslava Martinu)

Detské piesne pre detský zbor a klavír - Nasršený sršeň, Sen lúčneho koníka, Lúčna nemocnica
(Krajčí - klavír, Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu v Bratislave, Seidmann)

PONDELOK    2. 11. 2015    20:50
STREDA         4. 11. 2015    12:50
NEDEĽA          8. 11. 2015    16:50                          
                                
"Kubičkova umelecká tvorba predstavuje jednoliatu cestu, na začiatku ktorej stojí osvojovanie si tradície výdobytkov hudby klasikov 20. storočia. Hlavný raný zdroj inšpirácie predstavovala preňho tvorba L. Janáčka a I. Stravinského, no nadväzoval tiež na štýlové znaky a technológiu tvorby I. Zeljenku. Hudobný proces jeho skladieb vyrastá z výrazne rytmicky profilovaných motivických tvarov, ktoré podrobuje úsporným evolučným transformáciám. V tektonickom riešení uprednostňuje ekonomickosť, stručnosť, skratkovitosť, ktoré neraz vyúsťujú do fragmentárnosti. Najbližšie je mu komorné médium (najmä klavír), ktorému ju venovaná prevažná časť jeho tvorby, no v jeho diele nájdeme takisto viacero významných elektroakustických a koncertantných kompozícií. Ťažisko jeho tvorby sa v poslednom období presúva do oblasti piesňovej kompozície. Priamy impulz k hudobnej tvorbe má u Kubičku často mimohudobný charakter a vízie i postupy jeho kompozícií neraz predurčuje svet výtvarného umenia. Kubičkove diela získali viaceré ocenenia, z ktorých najvýznamnejšie je 9. miesto na Medzinárodnej skladateľskej tribúne UNESCO 1981 v Paríži, udelené jeho Fantázii pre flautu a klavír op. 1."

(Godár, Vladimír: Víťazoslav Kubička. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 163 – 164.)
 

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame