Musica Vocalis - Dido a Aeneas

Musica Vocalis - Dido a Aeneas

Jozef Červenka sprevádza operou Dido a Aeneas od Henryho Purcella

Účinkujú: Dawson, Joshua, Bickley, Finley, Visse, Wallace, Kiehr, Blaze Clare College Chapel Choir, Orchestra of the Age of Enlightenment, Jacobs

STREDA    25. 11. 2015    16:00
PIATOK      27. 11. 2015    08:00
NEDEĽA     29. 11. 2015    20:00

Henry Purcell (1659 - 1695) bol najvýznamnejší anglický hudobný skladateľ obdobia baroka a jeden z najvýznamnejších anglických skladateľov vôbec. Býva prezývaný Orfeus britannicus. Purcell začlenil do svojej hudby prvky súdobého talianskeho a francúzskeho štýlu a prispel tak k vzniku zvláštneho, umelého britského štýlu hudby (občas pre svoju umelosť kritizovaného), ktorého rysy možno nájsť ešte aj oveľa neskôr v tvorbe moderných anglických skladateľov, predovšetkým v tvorbe ich najvýraznejšieho neoklasicistického reprezentanta Benjamina Brittena.

Zdroj: wikipedia
 

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame