Symfonický koncert - Z tvorby W.A.Mozarta

Symfonický koncert - Z tvorby W.A.Mozarta

Symfonický koncert 1             
 
Koncert pre lesný roh a orchester Es dur, č.4, KV 49 (SOSR)

ÚTOROK         1. 12. 2015    08:00
ŠTVRTOK        3. 12. 2015    20:00
SOBOTA          5. 12. 2015    12:00


Symfonický koncert 2        
    
Koncert pre klavír a orchester č.21 C dur, KV 467 (Lupu, Anglický komorný orchester, Segal)

Symfónia č.40 g mol, KV 550 (Solti, Komorný orchester Európy) 

PIATOK          4. 12. 2015    10:55
SOBOTA         5. 12. 2015    16:55
NEDEĽA         6. 12. 2015    22:55


Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791) bol klasicistický hudobný skladateľ a klavírny virtuóz; geniálny hudobník, ktorý za svojho života zložil 626 diel svetského i duchovného charakteru - opery, symfónie, koncerty, komornú hudbu, omše a chorály. Už počas detstva koncertoval po celej Európe. Po tom, čo opustil pozíciu dvorného skladateľa v Salzburgu, napriek svojej sláve už nenašiel stále platené miesto pre zabezpečenie existencie svojej rodiny. Nechcel slúžiť ako lokaj aristokratickej spoločnosti a prial si zostať slobodným umelcom.   

Mozartovo dielo najlepšie vystihuje povahu hudobného klasicizmu. Vyznačuje sa celkovou priezračnosťou, melodickým bohatstvom, vyváženou inštrumentáciou a formovou brilantnosťou. Táto hudba je nenáročná na počúvanie, ale pre interpretov predstavuje nemalý problém. Mozart obľuboval rýchle tempá a durové tóniny. Jeho hudba je živá, radostná, hravá, v pomalých vetách príjemne meditatívna, ale vždy zrozumiteľná.

Medzi jeho najznámejšie diela patria opery Figarova svadba a Don Giovanni a jeho posledný monumentálny, aj keď nedokončený opus, zádušná omša Requiem d moll (KV 626).

Zdroj: wikipedia
 

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame