Musica Slovaca - Z tvorby Ľubice Čekovskej

Musica Slovaca - Z tvorby Ľubice Čekovskej

Scale pre orchester (Leginus, SOSR)

 Interrupted Lines (Kotík, Ostravská banda)

Adorations pre orchester (Válek, Slovenská filharmónia)

Sonata Tensiona (Čekovská - klavír, Quasars Ensemble, Buffa)

Dorian Gray Suite (Košik, SOSR)

ÚTOROK          8. 12. 2015         16:50
PIATOK            11. 12. 2015        14:50
SOBOTA          12. 12. 2015        20:50   

Ľubica Čekovská je slovenská skladateľka a klaviristka. V roku 1998 absolvovala Vysokú  školu múzických umení v odbore teória hudby. Počas štúdia na vysokej škole študovala aj  kompozíciu u profesora Dušana Martinčeka. Pokračovala v postgraduálnom štúdiu  kompozície v Londýne u profesora Paula Pattersona. Počas štúdia na RAM dostala dve  štipendiá a obdržala cenu Manson Bequest Prize. Pokračovala vo svojom hudobnom  vzdelávaní na kompozičných kurzoch u Róberta Saxtona, Thomasa Adésa, Arva Pärta a  Harrisona Birtwistlea. Je zastupovaná renomovaným nemeckým vydavateľstvom. Od  septembra 2010 sa stala rezidenčným skladateľom „Composer in residence" v Gere v  Nemecku, kde jej úspešne odpremierovali Husľový koncert v podaní Philharmony  Symphony Orchestra Altenburg-Gera, so sólistom M. Paľom pod taktovkou Howarda  Armana. Niekoľko jej diel bolo predvedených na významných festivaloch súčasnej hudby:  Festival Davida Oistracha v Pärnu v Estónsku, Festival Spitalfields v Londýne, Festival  Melos Etos v Bratislave, Festival Aspekte v Salzburgu, prestížna Hudobná Pražská Jar -  kde je ako jediný zástupca Slovenska, ISCM World New Music Days a iné.... K cenám a  oceneniam patria Cuthbert Nunn Composition Prize of the Royal Academy of Music (1998)  za skladbu Fragment a elégia pre sólo bajan, Lewerhulme Award (1999) Elsie Owen Prize  (1999) od Royal Academy of Music a Štipendium ISH od jej veličenstva kráľovnej  Alžbety, kráľovnej matky (1998-2000). V roku 2006 je Hudobný fond udelil Cenu Jána  Levoslava Bellu za dielo Piano Concerto.     

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame